نام پلن
بسته 1
بسته 2
بسته 3
بسته 4
فضای دیسک
5G
10G
15G
20G
ترافیک ماهانه
نا محدود
نا محدود
نا محدود
نا محدود
میزان RAM
4G
5G
6G
7G
میزان CPU
3.60*2 GHZ
3.60*3 GHZ
3.60*4 GHZ
3.60*5 GHZ
افزونه کش
Rocket Permium
Rocket Permium
Rocket Permium
Rocket Permium
دامنه ملی رایگان
در پرداخت سالانه
در پرداخت سالانه
در پرداخت سالانه
در پرداخت سالانه
گواهینامه SSL
رایگان!
رایگان!
رایگان!
رایگان!
بک آپ روزانه
نوع هارد دیسک
NVME
NVME
NVME
NVME
ضمانت استرداد
30 روز
30 روز
30 روز
30 روز
تعداد ادآن دامنه
1
2
3
هزینه ماهانه
230000
300000
450000
هزینه سه ماهه
525000
690000
900000
1350000
هزینه شش ماهه
1050000
1380000
1800000
2700000
هزینه سالانه
1680000
2200000
2880000
4320000
 • نام پلن
 • فضای دیسک
 • ترافیک ماهانه
 • میزان RAM
 • میزان CPU
 • افزونه کش
 • دامنه ملی رایگان
 • بک آپ روزانه
 • گواهینامه SSL
 • هارد دیسک
 • ضمانت استرداد
 • تعداد ادآن دامنه
 • هزینه ماهانه
 • هزینه سه ماهه
 • هزینه شش ماهه
 • هزینه سالانه
 • بسته ۱
 • 5G
 • نا محدود
 • 4G
 • 3.60*2 GHZ
 • Rocket Permium
 • در پرداخت سالانه
 • رایگان!
 • NVME
 • ۳۰ روز
 • ۱۷۵۰۰۰
 • 525000
 • 1050000
 • 1680000
 • بسته 2
 • 10G
 • نا محدود
 • 5G
 • 3.60*2 GHZ
 • Rocket Permium
 • در پرداخت سالانه
 • رایگان!
 • NVME
 • ۳۰ روز
 • 1
 • 230000
 • 690000
 • 1380000
 • 2200000
 • بسته 3
 • 15G
 • نا محدود
 • 6G
 • 3.60*2 GHZ
 • Rocket Permium
 • در پرداخت سالانه
 • رایگان!
 • NVME
 • ۳۰ روز
 • 2
 • 300000
 • 900000
 • 1800000
 • 2880000
 • بسته 4
 • 20G
 • نا محدود
 • 7G
 • 3.60*2 GHZ
 • Rocket Permium
 • در پرداخت سالانه
 • رایگان!
 • NVME
 • ۳۰ روز
 • 3
 • 450000
 • 1350000
 • 2700000
 • 4320000